Gazeta Matematica

Aprilie 2007

GAZETA MATEMATICĂ - B, Anul CXII, nr. 4/2007
 
SUMARUL
 

Articole şi Note matematice

1. O demonstraţie simplă a inegalităţii mediilor, de Constantin P. Niculescu şi Florin Popovici 
169
2. Asupra inversabilităţii funcţiilor continue, de Vasile Popa  "Rezultatul principal al articolului este următorul: Dacă funcţiile f, g: I →I sunt continue, unde I este un interval deschis, iar g(f) = 1i , atunci f şi g sunt funcţii bijective.
Autorul analizează valabilitatea acestui rezultat pentru toate tipurile de intervale ale dreptei reale."
172

Examene şi Concursuri

3. Olimpiada de Matematică, Etapa locală, Bucureşti, 17 februarie 2007,
prezentare de Marian Andronache şi Dinu Şerbănescu
175
4. Concursul Naţional „La şcoala cu ceas”, Barajele de juniori şi seniori,
Râmnicu Vâlcea, 19-20 ianuarie 2007, prezentare de
Marian Andronache şi Dinu Şerbănescu
187

Probleme

5. Rezolvarea problemelor din Gazeta Matematică nr. 10/2006 192
6. Probleme pentru ciclul primar (16 - 20) 208
7. Probleme pentru gimnaziu (E:13403 - E:13422) 209
8. Probleme pentru liceu (25757 - 25776). 211
9. Probleme pentru concursul „Gazetei Matematice” (C:3146 - C:3157) 214
10. Probleme pentru olimpiade (O.G:456, O.G:457; O:1154 - O:1156) 216
11. Problems for the Competition of „Gazeta Matematică”
(C:3146 - C:3157)
217
12. Problems for mathematical olympiads (O.G:456, O.G:457; O:1154 - O:1156) 218

Rubrica rezolvitorilor de probleme

 
© Materialele primite la redacţie (probleme, note, articole etc.) se publică cu acordul implicit al autorului care, odată cu transmiterea spre publicare, cedează S.S.M.R. dreptul de proprietate intelectuală asupra acestora.
Copyright-ul aparţine editorului (S.S.M.R).
Toate drepturile privind reproducerea, parţială sau totală, sub orice formă a materialelor publicate în Gazeta Matematică, sunt rezervate Societăţii de Ştiinţe Matematice din România.
 
Culegere si tehnoredactare computerizata: Mihaela Zbarcea, tel. 0744310242
Tiparit la Tipografia NECOZ PREST, Bucuresti,
str. Ocolului, nr. 8, sector 2, tel. 021-610 63 28; fax: 021-210 56 84