Gazeta Matematica

Informaţii despre Gazeta Matematică, Seria A

Gazeta Matematică, Seria A este o publicaţie trimestrială editată de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, care se adresează studenţilor, matematicienilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Revista este deschisă tuturor celor ce utilizează matematica în sfera lor de activitate, constituindu-se – în opinia editorului şi a redacţiei- într-o veritabilă tribună a comunicării şi promovării ideilor noi şi de calitate. Revista publică articole cu caracter ştiinţific şi de informare ştiinţifică, articole privind metodica predării matematicii, note matematice şi metodice, probleme propuse şi rezolvate, informaţii referitoare la viaţa ştiinţifică şi didactică internă şi internaţională, recenzii, etc.

Audienţa:

Gazeta Matematică, Seria A se adresează profesorilor de matematică şi tuturor celor interesaţi de predarea matematicii.

Citări:

Articole din Gazeta Matematică, Seria A sunt indexate şi recenzate de Zentralblatt für Didaktik der Mathematik şi Zentralblatt für Mathematik.

Informaţii bibliografice:

Revista şi-a început apariţia în anul 1950. Apariţia sa a fost interuptă în anul 1974, fiind reluată în anul 1980.


ISSN: 1010-9943

Volum în curs de apariţie: Vol. XXIV (CIII)/2006, 4 numere

Redacţia:
Adresa:
Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, 010014, Bucureşti, România


Telefon:
++ 40 21 314 46 53


Fax:
++ 40 21 312 40 72


E-mail:

office@rms.unibuc.ro