Gazeta Matematica

Informaţii despre Gazeta Matematică, Seria B

Gazeta Matematică, Seria B este o publicaţie lunară editată de Societatea de Ştiinţe Matematice din România.

Revista a influenţat pozitiv evoluţia culturii romaneşti, începând cu ştiinţele naturale şi terminând cu componenta umanistă.

În cei 110 de ani de apariţie neîntreruptă, Gazeta Matematică a contribuit in mod esenţial la dezvoltarea învăţământului matematic şi a şcolii matematice româneşti. Revista se adresează în special tinerilor pasionaţi de matematică şi care doresc să se informeze şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu peste nivelul învăţământului general. În acest fel, ea deschide tinerilor un drum spre cariera de matematician. Ea este, de asemenea, folositoare tuturor celor care au preocupări în domeniul matematicii elementare şi a predării acesteia.

Revista publică articole cu conţinut matematic şi metodic, probleme propuse şi rezolvate, subiecte date la olimpiade, examene şi concursuri, informaţii utile profesorilor de matematică şi elevilor.

Paginile ei găzduiesc, de asemenea, probleme pregătitoare pentru Concursul anual al Gazetei Matematice „Nicolae Teodorescu”, concurs organizat de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, precum şi rubrica rezolvitorilor de probleme.

Audienţa: Gazeta Matematică, Seria B se adresează elevilor, studenţilor, profesorilor şi tuturor celor interesaţi de matematică elementară.

Citări: Articole din Gazeta Matematică, Seria B sunt indexate şi recenzate de Zentralblatt für Didaktik der Mathematik.

Informaţii bibliografice: Revista şi-a început apariţia în anul 1895.

ISSN: 1220-4277

Volum în curs de apariţie: Vol. CXI/2006, 12 numere

Redacţia: Adresa: Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, 010014 Bucureşti, România

Telefon: ++ 40 21 314 46 53

Fax: ++ 40 21 312 40 72

E-mail: office@rms.unibuc.ro