Gazeta Matematica

Regulamentul Concursului Gazeta Matematică, Secţiunea Liceu

SECŢIUNEA 1. Organizator

Organizatorul concursului Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu) este compania S.C. SOFTWIN S.R.L., cu sediul în Str. Fabrica de Glucoza, Nr. 5, Sector 2, Bucureşti. Decizia de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul regulament, este finală şi obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

SECŢIUNEA 2. Participanţi

La concursulGazeta Matematică – Ediţie Electronică(Secţiunea Liceu) poate participa orice elev din clasele liceale din România. Aceştia sunt invitaţi să se înregistreze pe siteul www.gazetamatematica.net şi în concurs la secţiunea „ Liceu”.

Participanţii la acest concurs sunt de acord ca datele lor personale să fie folosite de către compania SC SOFTWIN SRL pentru activităţile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Participanţii la acest concurs au drepturile prevăzute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare şi actualizare a acestor date şi de ştergere a datelor personale, printr-o cerere scrisă pe adresa SC SOFTWIN SRL.

SECŢIUNEA 3. Locul de desfăşurare al Concursului Gazeta Matematica – Ediţie Electronica (Secţiunea Liceu)

Concursul Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu) se va desfăşura pe Internet şi va fi găzduit de site-ul www.gazetamatematica.net.

SECŢIUNEA 4. Durata de desfăşurare a Concursului Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu)

Concursul Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu) se va desfăşura în perioada 04 – 22 decembrie 2006 in 3 etape după cum urmează:

Etapa I: 04 – 10 decembrie 2006

Etapa II: 11 decembrie -17 decembrie 2006

Etapa III: 18 decembrie - 22 decembrie 2006

SECŢIUNEA 5. Desfăşurarea Concursului Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu) si desemnarea câştigătorilor

Etapa I: 04 – 10 decembrie 2006

Etapa II: 11 decembrie -17 decembrie 2006

Etapa III: 18 decembrie - 22 decembrie 2006

Concursul va consta in rezolvarea unei singure probleme pentru fiecare etapa din concurs.

În prima zi a fiecărei etape se va afişa cate o problema de matematica.

Rezolvările sunt aşteptate pana în ultima zi a fiecărei etape. Rezolvările pot fi trimise direct de pe site, completând formularul de contact, prin email la adresa: webmaster@gazetamatematica.net sau direct pe adresa companiei SC. SOFTWIN SRL.

În funcţie de rezolvările trimise, participanţii vor primi un număr de puncte pentru fiecare etapa in parte. Punctele primite se acumulează intr-un punctaj final.

Modalitatea de notare constă în acordarea pentru fiecare problemă a unui număr maxim de 7 puncte. Nu se acorda puncte din oficiu. Se acordă numai numere întregi de puncte.

Rezolvările se primesc până la în ultima zi a etapei respective.

Lista participanţilor împreună cu punctajele obţinute se va publica în cadrul siteu-lui www.gazetamatetica.net in fiecare zi de miercuri a fiecărei săptămâni de concurs.

Pe 8 ianuarie 2007 va fi publicata lista câştigătorilor concursului „Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu).

Câştigătorii vor fi desemnaţi în funcţie de punctele obţinute la fiecare etapă preliminară. Participanţii care au acumulat cel mai mare număr de puncte vor fi desemnaţi câştigători şi vor fi anunţaţi personal. In condiţiile în care vor exista mai mulţi concurenţi cu acelaşi punctaj, desemnare câştigătorilor se va face prin tragere la sorti.

SECŢIUNEA 6. Premiile Oferite

Se vor acorda 3 premii constând în 3 produse „Gazeta Matematica – Ediţie Electronica”.

SECŢIUNEA 7. Condiţii de excludere

Orice tentativa de fraudă a concursului Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu) va conduce la excluderea concurentului din concurs.

SECŢIUNEA 8. Taxe si Impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare.

SECŢIUNEA 9. Anunţarea si acordarea premiilor

Câştigătorul îşi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi întocmite formalităţile necesare. Câştigătorii nu au dreptul să solicite acordarea unei sume de bani în locul premiilor.

SECŢIUNEA 10. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 11. Întreruperea Concursului Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu)

Concursul „Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu) va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul.

SECŢIUNEA 12. Regulamentul Concursului Gazeta Matematica – Ediţie Electronica” (Secţiunea Liceu)

Regulamentul Concursului este disponibil, pe site-ul www.gazetamatematica.net De asemenea, orice informaţii referitoare la acest concurs se pot obţine la numărul de telefon: 021 233 0780. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament cu condiţia ca modificările să fie comunicate public cu cel puţin o zi înainte de aplicarea lor.