Concursuri

  Îţi place matematica şi vrei sa araţi acest lucru lumii întregi? Vrei să te iei la întrecere cu alţi elevi pasionaţi de matematică şi să câştigi premii valoroase? Nimic mai simplu! Participă la concursurile Gazetei Matematice!

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro se află la a doua ediție.

Concursul a fost lansat în data de 5 noiembrie 2009 şi prima ediție s-a desfăşurat sub egida Anului Matematicii, iniţiativă care își propune să aducă matematica mai aproape de elevi şi de părinţi. Concursul anual se adresează copiilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal (clasele IV-XII). Constă în rezolvarea de probleme din Gazeta Matematică și 13 etape de concurs online, în urma cărora aproximativ 180 de elevi se califică în etapa finală a competiţiei, care în acest an a avut loc la Câmpulung Muscel.

La prima ediție a Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro au participat peste 10000 de elevi din toate județele țării dar și din străinătate – 20 de state au avut reprezentanți în concurs. Elevii au trimis peste 7000 de soluții pe care profesorii din echipa ViitoriOlimpici.ro le-au corectat și notat. 168 de elevi s-au calificat in etapa finală a concursului iar 100 dintre aceștia au fost premiați pentru performanțele la matematică.

Concursul Gazeta Metamatică și Viitori Olimpici.ro este rezultatul parteneriatului dintre Societatea de Ştiinţe Matematice din România și INTUITEXT. Portalul ViitoriOlimpici.ro este destinat învăţării, aprofundării, exersării şi recapitulării cunoştiinţelor necesare pentru olimpiade, cunoştiinte ce depăşesc programa şcolară.


Regulamentul Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

REGULAMENT GENERAL

Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

Concursul are ca scop cultivarea aptitudinii elevilor de a rezolva, generaliza şi comenta problemele de matematică, dobândirea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, şi de utilizare eficientă a calculatorul în procesul de instruire.

Vechile concursuri anuale ale Gazetei Matematice precum şi Concursul anual al rezolvitorilor „Nicolae Teodorescu” sunt reluate şi continuate într-o formă nouă, în condiţiile de mai jos.

1. La concurs pot participa elevi din clasele IV-XII, de la şcolile din ţară şi străinătate, abonaţi ai revistei Gazeta Matematică şi ai portalului ViitoriOlimpici.ro.

2. Înscrierea
Concursul are două părţi:
a) Concursul anual al Gazetei Matematice, pentru care rezolvările problemelor se vor trimite prin poştă, pe adresa: Gazeta Matematică, Str. Academiei, nr. 14, sector 1, Bucureşti 010014, şi
b) Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro, care se va desfăşura online, pe portalul ViitoriOlimpici.ro.
Elevii pot participa fie la Concursul anual al Gazetei Matematice, fie la Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro, fie la amândouă. Înscrierile se pot face începând cu data de 4 octombrie 2010.

2.1 Înscrierea la Concursul anual al Gazetei Matematice
Pentru înscriere, concurenţii vor trimite, odată cu primul plic cu probleme rezolvate, o cerere în care vor menţiona: numele, iniţiala tatălui, prenumele, şcoala, clasa, localitatea de domiciliu, telefonul, adresa de e-mail, precum şi numele profesorului îndrumător. Toate trimiterile vor fi însoţite de un borderou cu numerele problemelor rezolvate. Vor fi luate în considerare pentru concurs numai plicurile trimise pe adresa redacţiei, cu menţiunea „Pentru Concursul anual al Gazetei Matematice”, expediate în perioada 1 octombrie 2010 – 20 aprilie 2011 (data poştei).

2.2 Înscrierea la Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro
Pentru a putea participa la concursurile anuale disponibile în cadrul portalului ViitoriOlimpici.ro, concurenţii vor accesa secţiunea de înscriere şi îşi vor crea un cont, completând corect informaţiile cerute. Înainte de crearea contului, concurenţii sunt rugaţi să citească cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a portalului. Concurenţii care au cont valid şi se autentifică în portal au acces la materialele de învăţare şi concursurile active de pe portal.

3. Conţinutul concursurilor

3.1 La Concursul anual al Gazetei Matematice, elevii pot rezolva probleme din Gazeta Matematică, Seria B publicate la rubricile: Probleme pentru ciclul primar, Probleme pentru gimnaziu, Probleme pentru liceu şi Probleme pentru concursuri şi olimpiade (în cadrul acestui concurs nu vor fi considerate rezolvările problemelor din suplimentele cu exerciţii ale GMB).

Concurenţii pot rezolva probleme corespunzătoare clasei din care fac parte şi clasei imediat inferioare, cu respectarea termenelor limită de trimitere menţionate în fiecare număr al revistei. Vor fi luate în considerare rezolvările problemelor propuse începând cu numărul 7-8-9/2010 şi terminând cu numărul 3/2011 al Gazetei Matematice.

3.2 La Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro concurenţii vor accesa pagina de concurs din cadrul portalului ViitoriOlimpici.ro unde găsesc calendarul concursului şi etapele de concurs. În cadrul fiecărei etape vor fi publicate online, pentru fiecare clasă, de la clasa a IV-a până la a XII-a, următoarele:

- materiale de studiu care tratează teme din programa de olimpiadă;
- teste de evaluare cu corectare automată de itemi de tip alegere simplă;
- trei probleme cu răspuns deschis pentru fiecare clasă, rezolvarea acestora trimiţându-se online în format .zip, .pdf, .doc, .jpeg.
 

4. Punctaje

4.1. La Concursul anual al Gazetei Matematice, punctajul acordat este de 25 de puncte pentru problemele de la rubrica Probleme pentru concursuri şi olimpiade şi de 10 puncte în celelalte cazuri.

4.2. La Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro

- La testul de evaluare fiecare item valorează 1 punct. Se notează în clasamente cel mai mare punctaj obţinut din primele 3 încercări pentru fiecare test de evaluare. Testul poate fi dat de oricât de multe ori dar se vor puncta numai primele 3 încercări.
- Fiecare problemă cu răspuns deschis din concursul online este punctată cu 10 puncte.

4.3. Punctaje generale Pentru a uniformiza Clasamentele concursurilor Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro se procedează după cum urmează. La fiecare clasă punctajul maxim se transformă în 10000 de puncte, iar toate celelalte punctaje se transformă proporţional după formula:

\[\large {P}_{tn}=\frac{{P}_t * 10000}{{P}_{max}} \],
unde este punctajul nou, este punctajul concurentului şi este punctajul maxim. După această uniformizare se ponderează punctajele din cele trei clasamente: punctajele la testele de evaluare, punctajele la problemele cu răspuns deschis de pe ViitoriOlimpici.ro şi punctajele la problemele din Gazeta Matematică, după următoarea formulă:

\[\large {P}_{final}=\frac{1*{P}_{tn} + 6 * {P}_{vn} + 3 * {P}_{gn}}{10} \],


Ptn este punctajul nou la teste, Pvn este punctajul nou la problemele de pe Viitori Olimpici şi Pgn este punctajul la problemele din Gazeta Matematică.

5. Contestaţii

5.1. La Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro
Contestarea notelor se face pe poartal, în secţiunea Profilul meu, tabul Evoluţie, prin apăsarea butonului Contestă nota din dreptul problemei corespunzătoare. Se poate contesta o notă în următoarele condiţii:

- utilizatorul a trimis soluţia,
- i-a fost acordată nota,
- a fost publicată soluţia oficială pentru respectiva problemă, şi
- nu a mai fost contestata nota la respectiva problema de către acel utilizator.
Notele de la testele de evaluare nu pot fi contestate. Nota primită la o anumită problemă poate fi contestată o singură dată. Nota primită în urma recorectării va fi cea finală.

5.2. La Concursul anual al Gazetei Matematice nu se acceptă contestaţii.

6. Premii şi recompense

În cursul lunii iunie 2011, pe baza punctajului obţinut, se vor selecta elevii participanţi la etapa finală (numărul de participanţi de la fiecare clasă va fi, în medie, de 20; numărul exact urmând să fie stabilit în funcţie de clasamentele finale). Pentru concurenţii care au participat atât la Concursul anual al Gazetei Matematice, cât şi la Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro, punctajul general va fi calculat ca mai sus.
Numele elevilor selecţionaţi pentru etapa finală vor fi anunţate pe site-urile http://www.rms.unibuc.ro/ şi ViitoriOlimpici.ro, până la data de 30 iunie 2011.
Etapa finală va avea loc în luna august 2011, într-o tabără organizată în acest scop, şi va consta în susţinerea a două probe: proba scrisă şi proba orală, subiectele fiind cu precădere din temele şi problemele prezentate pe ViitoriOlimpici.ro şi în Gazeta Matematică.
Alte informaţii în legătură cu locul şi data desfăşurării etapei finale a concursului sau cu probele de concurs vor fi publicate atât în revista Gazeta Matematică, cât şi pe site-urile http://www.rms.unibuc.ro/ şi ViitoriOlimpici.ro.

7. Contact

Concursul anual al Gazetei Matematice
http://www.rms.unibuc.ro/
email: office@rms.unibuc.ro
Adresa: Str. Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 Bucureşti
Telefon: 021 314 46 53
Fax: 021 312 40 72
Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro
http://www.viitoriolimpici.ro/
email: echipa@viitoriolimpici.ro, suport@viitoriolimpici.ro
Telefon: 031 620 55 00,  021 408 56 00, interior 193Concursul Gazeta Matematică - Ediţia Tipărită

Septembrie 2006

Septembrie 2006

Până la 31 august 2006, au trimis soluţii la problemele pentru Concursul Gazetei Matematice, următorii elevi:

Clasele 7-8

BUZĂU (BUZĂU) Ş .g. 1 cl.VIII Hlihor Petru (225).

CARANSEBEŞ (CARAŞ SEVERIN) Lic. PedagogicC. D. Loga“ cl.VII Prunar Victor (125).

GÂRBOVI (IALOMIŢA) Ş. g. cl.VII Maxim Luminiţa Mihaela (100).

TIMIŞOARA (TIMIŞ) Ş. g. 22 cl.VIII Lascu Diana (150).

Clasele 9-10

OŢELU ROŞU (CARAŞ SEVERIN) Gr. Şc. Industrial cl.IX Istodor Cosmin (75).

ROMAN (NEAMŢ) C. N. „Roman Vodă“ cl.IX Pleşcan Delia (50).

Clasele 11-12

ORADEA (BIHOR) C. N. „Emanoil Gojdu“ cl.XI Iancu Mihai (150).

octombrie 2006

În luna septembrie 2006, au trimis soluţii la problemele pentru Concursul Gazetei Matematice următorii elevi:

BOTOŞANI (BOTOŞANI) Ş. g. 7 „Octav Băncilă“ cl.VIII Hriţcu Oana (200).

CĂLĂRAŞI (CĂLĂRAŞI) Ş. g. „Nicolae Titulescu“ cl.VII Constantin Simona (75).

IAŞI (IAŞI) Ş. g. „Constantin Bârsănescu“ cl.VIII Bârsan Carmen Maria (100).

TIMIŞOARA (TIMIŞ) Lic. de Matematică InformaticăGrigore Moisil“ cl.IX Lascu Diana (150).

noiembrie 2006

În luna octombrie 2006, au trimis soluţii la problemele pentru Concursul Gazetei Matematice următorii elevi:

CĂLĂRAŞI (CĂLĂRAŞI) Ş. g. „Nicolae Titulescu“ cl.VII Constantin Simona (50).

CORABIA (OLT) Ş. g. 4 cl.VIII Miruţă Aurelian (150).

DROBETA TURNU SEVERIN (MEHEDINŢI) Ş. g. 11 cl.VII Iancu Puiu (125).

FOCŞANI (VRANCEA) C. N. „Unirea“ cl.VII Sonea Andronela (75).

PITEŞTI (ARGEŞ) C. N. „Zinca Golescu“ cl.VII Boloşteanu Ruxandra (175).

TIMIŞOARA (TIMIŞ) Lic. de Matematică InformaticăGrigore Moisil“ cl.IX Lascu Diana (250).

decembrie 2006

În luna noiembrie 2006, au trimis soluţii la problemele pentru Concursul Gazetei Matematice, următorii elevi:

CÂMPULUNG MUSCEL (ARGEŞ) Lic. Naţ. cu Program de Atletism cl.VII Bilcă Andrada (125), Măluşanu Patricia Alexandra (125).

DROBETA TURNU SEVERIN (MEHEDINŢI) Ş. g. 11 cl.VII Dumitraşcu Ramona (100).

FOCŞANI (VRANCEA) C. N. „Unirea“ cl.VII Sonea Andronela (75).

IAŞI (IAŞI) C. N. cl.VII Ceucă Răzvan (125) ; C. N. „Emil Racoviţă“ cl.VII Tudorache Alexandru Gabriel (150).

PITEŞTI (ARGEŞ) C. N. „Zinca Golescu“ cl.VII Boloşteanu Ruxandra (100).

TIMIŞOARA (TIMIŞ) Lic. de Matematică InformaticăGrigore Moisil“ cl.IX Lascu Diana (250).

Ianuarie 2007

Până la 31 decembrie 2006, au trimis soluţii la problemele pentru Concursul Gazetei Matematice următorii elevi:

BOTOŞANI (BOTOŞANI) C. N. „Mihai Eminescu“ cl.VII Crăciun Lucian Ştefan (680), Trişcă Vicol Adelina (615).

BUZĂU (BUZĂU) C. N. „B.P. Hasdeu“ cl.IX Hlior Petru (175).

CORABIA (OLT) Ş. g. 4 cl.VIII Minuţă Aurelian (125).

FOCŞANI (VRANCEA) C. N. „Unirea“ cl.VII Sonea Andromeda (125).

CRAIOVA (DOLJ) C. N. „Carol I“ cl.VII Stanciu Ioan (275); C. N. „Fraţii Buzeşti“ cl.IX Amza Cătălin Alexandru (175), Barbu Irina Cătălina (290), Dobrescu Christian Bogdan (225), Marinescu Cătălina (260), Mateescu Raluca Elena (165), Moroşanu Gabriela Adina (235), Radu Cristina (230), Săndulescu Dragoş (260), Săvulescu Andreea (185), Stăncioiu Simona (195), Stănculescu Diana (335), Vrăjitoarea Andrei (400), cl.X Tuţescu Anca (475), cl.XI Chiosa Mihai Gabriel (165), Diţă Ştefan Valentin (130), Florea Ionuţ Daniel (140), Genaliu Ruxandra Elena (210), Iacob Maria Irina (120), Iordache Andreea (170), Rocşoreanu Alexandru (100), Smarandache Ligia (130), Stoian Irina Daniela (170), Văcuţ Cosmin Ioan (130).

IAŞI (IAŞI) C. N. cl.VII Mocanu Dan Mihai (100); C. N. „Costache Negruzzi“ cl.VIII Olariu Tudor (275); C. N. „Emil Racoviţă“ cl.VII Tudorache Alexandru Gabriel (325).

MOTRU (GORJ) C. N. „George Coşbuc“ cl.X Drăgoi Marius Valentin (300), Posa Bogdan Petre (300).

PITEŞTI (ARGEŞ) C. N. „Zinca Golescu“ cl.VII Boloşteanu Ruxandra (150).

SLATINA (OLT) C. N. „Ion Minulescu“ cl.VIII Ciolan Alexandru (275).

TIMIŞ (TIMIŞOARA) Lic. de Matematică InformaticăGrigore Moisil“ cl.IX Lascu Diana (250).

Regulamentul Concursului Gazata Matamatică - Ediţia Tipărită

Gazeta Matematică are o veche tradiţie în competiţiile matematice, tradiţie continuată până în prezent.

Concursul Rezolvitorilor Gazetei Matematice nu este o cursă contra cronometru, care cere realizarea unei performanţe într-un timp dat, ci se întinde de-a lungul unui întreg an şcolar.

El se desfăşoară în doua etape şi este deschis tuturor elevilor din ţară împărţiţi în 3 categorii: clasele VII – VIII, clasele IX -X, clasele XI – XII, problemele fiind alese la nivelul şi din materiile claselor celor 3 categorii, urmărindu-se pe cât posibil şi evoluţia însuşirii acestor materii în clasele respective, fără ca această ultimă prevedere să fie obligatorie.

Primii 50 clasaţi pe baza punctajelor obţinute prin rezolvarea problemelor de concurs şi a altora din cele cu asterisc, vor putea participa la etapa a doua, care va consta dintr-un concurs cu doua probe scrise: una de raţionament matematic şi cealaltă de tehnică matematică, la un interval de o zi. Clasificarea, premierea şi menţionarea concurenţilor se va face pe baza totalului punctajelor obţinute de-a lungului întregului concurs.

Regulament extras din Articolul „Prezentare pentru o tabăra concurs” (GM 12 / 1981, N Teodorescu)